دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 45، اسفند 1395 
‌اطمینان‌جویی در افراد مبتلا به اسکروپولاسیتی نجس- پاکی: یک مطالعۀ کیفی

صفحه 65-82

10.22051/psy.2017.2692

ام هانی علی زاده؛ زهره خسروی؛ فریده عامری؛ فرشته موتابی؛ روشنک خدابخش


بررسی رابطۀ مشکلات رفتاری و حافظه با انگیزۀ تسلط در کودکان

صفحه 143-158

10.22051/psy.2017.6056.

زهرا محمدی خوزانی؛ امیر قمرانی؛ فاطمه سادات جعفری؛ احمد یارمحمدیان