«فصل‌نامه علمی مطالعات روان‌شناختی»

طی نامة شماره 1069/2910/3، در تاریخ10/8/ 1383، بر اساس نظر کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، درجة علمی ـ پژوهشی به فصل‌نامة مطالعات روان‌شناختی اعطا و در تاریخ 1386/12/7 تمدید اعتبار شد.

مقالات این فصلنامه در نمایه بین المللی DOAJ و گوگل اسکولار و سیویلیکا نمایه می شود.

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

ضریب تأثیر این فصلنامه در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) 0/839 می باشد.

از نظر کیفیت دارای بالاترین رتبه (Q1) است.

نویسندگان محترم در هنگام ثبت مقاله در سامانه مجله، خواهشمندم اطلاعات همه نویسندگان مقاله را به طور دقیق به فارسی و انگلیسی ثبت نمایید. بعد از انتشار مقاله ، دفتر مجله هیچ تعهدی نسبت به تغییر اطلاعات نویسندگان ندارد.

هزینه چاپ مقاله از سامانه مجله به صورت انلاین پرداخت شود. هزینه چاپ مقاله 3000000می باشد که در دو مرحله بررسی اولیه 1500000و هزینه نهایی قبل از چاپ 1500000 در نظر گرفته شده است.

شماره جاری: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 58، بهار 1399 

9. اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر دو سوگرایی نگرش به جنس مخالف در دانشجویان دختر با نشانگان ضربه عشق

10.22051/psy.2020.27112.1971

سارا کریمی؛ جواد جهان؛ کامران پورمحمدقوچانی؛ فاطمه آزادی؛ مرتضی علیزاده؛ یوسف رنجبر سودجانی


ابر واژگان