داوران سال 1399

داورانی که در سال 1399 با مجله مطالعات روان‌شناختی در زمینه داوری مقالات همکاری نموده‌اند.

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه Researchgate Publons
 1 عباس ابوالقاسمی استاد دانشگاه گیلان Link  
2
علی اکبر ارجمندنیا استادیار دانشگاه تهران Link  
 3 حسن اسدزاده دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی Link  
4 بهروز بیرشک دانشیار علوم پزشکی تهران   Link
 5 علی‌اصغر اصغرنژاد استادیار دانشگاه انستیتو روان‌پزشکی    
6 حمیدرضا اقامحمدیان استاد دانشگاه فردوسی مشهد   Link
 7 احمد امانی دانشیار دانشگاه کردستان Link  
8
بلال ایزانلو دانشیار دانشگاه خوارزمی    
 9 مهرانگیز پیوسته گر دانشیار دانشگاه الزهراء(س)   Link
10
رحیم بدری گرگری استاد‌ دانشگاه تبریز Link  
11
محمود برجعلی استادیار دانشگاه خوارزمی    
12
سیمین حسینیان استاد دانشگاه الزهراء(س) Link Link
13
میترا حکیم شوشتری دانشیار دانشگاه ایران Link Link
14
محمد   خادملو دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران   Link
15
سحر خانجانی استادیار دانشگاه اراک    
16
جواد خلعتبری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی/واحد تنکابن Link Link
17
مه‌سیما پور شهریاری دانشیار دانشگاه الزهراء(س)    
18
ذبیح  پیرانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد اراک Link  
19
فاطمه رییسی  پژوهشکده علوم شناختی   Link
20
آناهیتا تاشک استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان    
21
مرتضی ترخان دانشیار دانشگاه پیام نور    
22
رمضان حسن زاده استاد دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد ساری    
23
عباسعلی حسین خانزاده فیروزجاه دانشیار دانشگاه گیلان    
24
عباس عبدالهی استادیار دانشگاه الزهراء(س)    Link
25
مسعود فضیلت‌پور دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان   Link
26
سیامک خدائی خیاوی مدرس دانشگاه فرهنگیان اردبیل    
27 روشنک خدابخش دانشیار دانشگاه الزهراء(س)    
28 زهره خسروی استاد دانشگاه الزهراء(س)    
29
امیر محسن راه نجات استادیار دانشگاه علوم پزشکی آجا Link  
30
سیده منور یزدی استاد دانشگاه الزهراء(س)    Link
31
رویا رسولی استادیار دانشگاه الزهراء (س)    
32
حمید رضائیان استادیار دانشگاه الزهراء (س) Link  
33
سیمین دخت رضاخانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد رودهن    
34
ژاله رفاهی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد مرودشت    
35
غزال زندکریمی استادیار دانشگاه رفاه Link  
36
اسماعیل سلیمانی استادیار دانشگاه ارومیه    
37
حسن شمس اسفند آباد دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)    
38
اسماعیل صدری دمیرچی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی  Link  
39
مریم طالبی استادیار دانشگاه غیر انتفاعی بابل    
40
سوگند قاسم زاده استادیار دانشگاه تهران Link  
41
علیرضا کاکاوند دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)    
42
شکوفه متقی استادیار دانشگاه اردکان    
43
سید ابوالقاسم مهری نژاد دانشیار دانشگاه الزهراء(س)    
44
محمود نجفی استادیار دانشگاه سمنان    
45
ماندانا نیکنام استادیار دانشگاه خاتم Link  
46
سهیلا هاشمی دانشیار دانشگاه مازندران Link  
47
قربان همتی دانشیار دانشگاه شیراز Link  
48
یحیی یاراحمدی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی/واحد سنتدج