پرسش‌های متداول

1. نحوه ارسال مقاله در سامانه نشریه به چه شکل است؟

ارسال مقالات در نشریه مطالعات روانشناختی کاملا به صورت الکترونیکی و از طریق سایت نشریه انجام می‌شود. لازم است نویسندگان بعد از مطالعه راهنمای نویسندگان، کلیه بخش‌های فایل اصل مقاله را مطابق آن تدوین و از طریق صفحه شخصی خود و از بخش "ارسال و پیگیری مقاله" اطلاعات مقاله خود را ثبت و ارسال نماید.

2. عضویت تمام نویسندگان مقاله در سامانه نشریه الزامی است؟

خیر، عضویت تمامی نویسندگان مقاله در سامانه نشریه الزامی نیست، عضویت نویسنده مسئول در سامانه نشریه کفایت می‌کند اما مشخصات سایر نویسندگان در سامانه نشریه به طور کامل درج شود.

3. ثبت کد ارکید برای نویسندگان اجباری است؟

بله، ثبت کد ارکید برای تمامی نویسندگان در سامانه نشریه الزامی است.

4. فرآیند پذیرش و داوری مقالات در نشریه به چه صورت است؟

نمودار پذیرش مقالات در بخش "فرآیند پذیرش مقالات" در دسترس نویسندگان قرار دارد.

5. ضوابط نشریه در صورت عدم ارسال مقاله در بازه‌های زمانی تعیین شده در فرآیند داوری، چیست؟

کلیه نویسندگان موظف هستند مقاله خود را در بازه‌های زمانی تعیین شده در فرایند داوری ارسال نمایند، در صورت عدم ارسال مقاله در زمان مشخص خود مقاله شما از فرایند داوری خارج خواهد شد.

6. در فایل مشخصات نویسندگان چه مواردی باید ثبت شود؟

کلیه نویسندگان موظف هستند مشخصات تمام نویسندگان مقاله را به فارسی و انگلیسی در سامانه نشریه و فایل مشخصات نویسندگان درج نمایند؛ این مشخصات شامل: نام و نام خانوادگی نویسندگان، پست الکترونیکی (ایمیل)، وابستگی سازمانی، کد ارکید، شماره تماس، درجه علمی می‌باشد.

7. ثبت وابستگی سازمانی نویسندگان در زمان ارسال مقاله الزامی است؟

منظور از وابستگی سازمانی، افیلیشن دانشگاهی مورد تایید نویسندگان است. ثبت وابستگی سازمانی به فارسی و انگلیسی در سامانه نشریه و فایل مشخصات نویسندگان اجباری است. این مشخصات در زمان پذیرش مقاله در فایل‌های مقاله درج خواهد شد و مسئولیت صحت و درستی آن بر عهده نویسندگان است.

8. امکان ویراش مشخصات نویسندگان پس از پذیرش و یا انتشار مقاله وجود دارد؟

خیر، امکان ویرایش مشخصات شناسنامه‌ای مقاله و مشخصات نویسندگان پس از پذیرش و انتشار مقاله وجود ندارد. از نویسندگان درخواست می‌شود در زمان ثبت اطلاعات نهایت دقت را داشته باشند.

9. چگونه از وضعیت مقاله ارسال شده خود مطلع شویم؟

مکاتبات نشریه با نویسنده مسئول مقاله خواهد بود، هرگونه تغییر در وضعیت مقاله از طریق ایمیل به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید. همچنین در پرونده مقاله در صفحه شخصی نویسنده مسئول وضعیت مقاله قابل رویت است.

10. فایل بازنگری مقالات به چه صورت باید ارسال شود؟

پس از انجام داوری مقاله برای ویرایش و اعمال نظرات داوران به نویسنده مسئول ارجاع داده خواهد شد. مقاله برای بازنگری به صفحه نویسنده مسئول منتقل خواهد شد و در بخش "مقالات نیازمند بازنگری" در دسترس خواهد بود. نویسنده پس از اعمال تغییرات فایل جدید مقاله را  از همین طریق و در همان پرونده موجود در بخش مقالات نیازمند بازنگری ارسال خواهد کرد. از ارسال مقاله بازنگری شده در قالب مقاله جدید جدا خودداری کنید.

11. نظرات داوران پس از انجام داوری چگونه به اطلاع نویسندگان می‌رسد؟

پس از انجام داوری توسط داوران مقاله برای ویرایش به نویسنده مسئول ارجاع داده خواهد شد، نویسنده می‌تواند با ورود به پرونده مقاله در صفحه شخصی خود از نظرات داوران مطلع شود و اصلاحات را با توجه به ضوابط و استاندارد های مندرج در راهنمای نویسندگان انجام دهد. نظرات داوران فقط در صفحه نویسنده مسئول قابل مشاهده است.

12. چه زمانی چکیده مبسوط باید ارسال شود؟

زمانیکه که مقاله اصلی بنا بر نظر دبیر تخصصی به بازنگری جزیی نیاز داشته باشد؛ نویسنده براساس فایل اصل مقاله چکیده مبسوط خود را تدوین می‌نماید. علاوه بر این، چکیده فارسی و انگلیسی مقاله با نام نویسندگان تایید شده در این مرحله در سایت نشریه قرار می‌گیرد. (در این مرحله نویسنده موظف است اطلاعات مقاله خود را مطابق با نظر دبیر تخصصی در پرونده مقاله در سایت نشریه بروزرسانی نماید.)

13. پس از تکمیل داوری گواهی پذیرش را چگونه دریافت کنیم؟

پس از بررسی مقاله توسط داوران، مقاله شما برای بررسی به دبیر تخصصی ارجاع داده خواهد شد (دبیر تخصصی امکان  دارد تا سه بار مقاله را بررسی و برای بازنگری ارسال نماید که بار سوم باید مرحله جزیی باشد واگر به مرحله جزیی نرسد مقاله از روند داوری و بررسی خارج می شود). پس از تایید مقاله توسط دبیر تخصصی و واریز هزینه مرحله دوم پردازش مقاله، گواهی پذیرش مقاله شما در صفحه نویسنده مسئول در بخش "مقالاتی که بررسی و تعیین و تکلیف شده‌اند" در دسترس خواهد شود. (این پذیرش بدون زمان انتشار و شماره صفحات است)

14. آیا امکان ارسال مجدد مقاله رد شده (عدم پذیرش مقاله توسط نشریه) وجود دارد؟

خیر، امکان ارسال مجدد مقاله‌ای که توسط نشریه و براساس ضوابط نشریه رد شده است، وجود ندارد.