فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقاله

برای دریافت نمودار فرایند پذیرش کلیک کنید.

- ثبت نام اولیه توسط مولف در سامانه و ارسال مقاله

- بررسی مقاله و دریافت آن توسط مدیر داخلی

- ارجاع مقاله به جلسه هیات تحریریه و در صورت عدم ایراد در مقاله نهایتا ارجاع به داوران

- ارزیابی مقاله توسط داوران و دریافت نتایج داوری

- جمع بندی و اعلام تصمیم توسط سردبیر نشریه

- در صورت عدم پذیرش و رد مقاله به نویسندگان اطلاع رسانی خواهد شد و چنانچه مقاله نیاز به اصلاح داشته باشد، جهت اصلاح به مولف ارسال شده و مولف ملزم به اصلاح مقاله در مدت دو هفته می باشد.

- ارزیابی مجدد مقاله اصلاح شده توسط داوران  و در صورت پذیرش به مرحله ویرایش ارسال می شود.

پس از انجام ویرایش ادبی و فنی، در نهایت مقاله در نوبت انتشار قرار گرفته و چاپ خواهد شد.

نویسندگان مقاله هنگام ثبت مقاله در سامانه ملزم به تکمیل تعهد نامه و فرم تعارض منافع هستند.

برای دریافت فرم تعهد نامه اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا را کلیک کنید.

 

بدینوسیله به استحضار کلیه نویسندگان محترم می‌رساند بر اساس ماده 13 آیین نامۀ اجرایی و انتشار نشریات علمی، نویسندگان مقالات پذیرش شده ملزم هستند بابت هزینه‌های پردازش مقالات 8/000/000 ریال پرداخت نمایند، مبلغ فوق در دو بخش هزینۀ بررسی اولیه ( 2/500/000) , هزینۀ نهایی مقاله(5/500/000) دریافت خواهد شد. پس از تأیید اعضای هیأت تحریریه و سردبیر فصلنامه، مقاله برای دریافت هزینه اولیه ارسال خواهد شد. پرداخت هزینه اولیه دال بر پذیرش مقاله نیست و پذیرش مقاله منوط به تأیید داوران است.