داوران سال 1400

داورانی که در سال 1400 با نشریه مطالعات روانشناختی همکاری داشته اند:

نام نام خانوادگی دانشگاه Researchgate Publons
رحیم بدری گرگری استاد‌ دانشگاه تبریز Link  
عصمت دانش استاد دانشگاه شهید بهشتی    
محمود برجعلی استادیار دانشگاه خوارزمی    
سیمین حسینیان استاد دانشگاه الزهراء(س) Link Link
میترا حکیم شوشتری دانشیار دانشگاه ایران Link Link
سحر خانجانی استادیار دانشگاه اراک    
چنگیز  رحیمی دانشیار دانشگاه شیراز    
شیرین کوشکی استاد    
سجاد بشرپور استاد دانشگاه محقق اردبیلی    
جواد خلعتبری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی/واحد تنکابن Link Link
مه‌سیما پور شهریاری دانشیار دانشگاه الزهراء(س)    
ذبیح  پیرانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد اراک Link  
عباس ابوالقاسمی استاد دانشگاه گیلان Link  
عزت دیره استادیار دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد بوشهر    
آزاده طاولی استادیار دانشگاه الزهرا    
علی اکبر ارجمندنیا استادیار دانشگاه تهران Link  
احمد امانی دانشیار دانشگاه کردستان Link  
بلال ایزانلو دانشیار دانشگاه خوارزمی    
عیسی حکمتی استادیار دانشگاه مراغه    
مهرانگیز پیوسته گر دانشیار دانشگاه الزهراء(س)   Link
ماندانا نیکنام استادیار دانشگاه خاتم Link  
جلیل باباپور استاد دانشگاه تبریز    
محمد عاشوری استادیار دانشگاه اصفهان    
فاطمه رییسی  پژوهشکده علوم شناختی   Link
مرتضی ترخان دانشیار دانشگاه پیام نور    
سوگند قاسم زاده استادیار دانشگاه تهران Link  
عزت اله قدم پور دانشیار دانشگاه لرستان    
رمضان حسن زاده استاد دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد ساری    
عباسعلی حسین خانزاده فیروزجاه دانشیار دانشگاه گیلان    
عباس عبدالهی استادیار دانشگاه الزهراء(س)    Link
سیامک خدائی خیاوی مدرس دانشگاه فرهنگیان اردبیل    
امیر محسن راه نجات استادیار دانشگاه علوم پزشکی آجا Link  
سیده منور یزدی استاد دانشگاه الزهراء(س)    Link
بهروز دولتشاهی استاد دانشگاه علوم بهزیستی    
سیمین دخت رضاخانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد رودهن    
ژاله رفاهی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد مرودشت    
غزال زندکریمی استادیار دانشگاه رفاه Link  
حسن شمس اسفند آباد دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)    
اسماعیل صدری دمیرچی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی  Link  
مریم طالبی استادیار دانشگاه غیر انتفاعی بابل    
شکوفه متقی استادیار دانشگاه اردکان    
سید ابوالقاسم مهری نژاد دانشیار دانشگاه الزهراء(س)    
شقایق زهرایی استادیار دانشگاه الزهرا    
محمد قمری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد ابهر    
محمود نجفی استادیار دانشگاه سمنان    
یحیی یاراحمدی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی/واحد سنتدج