راهنمای داوران

اصول کلی که داوران ملزم به رعایت آنها هستند:
 
مقاله در حیطه ی توانایی حرفه ای داور باشد .
محرمانه بودن اطلاعات داوران در صورتی که داور تطبیقی هستند داوری را فاش نکنند.
عدم استفاده از اطلاعات مقاله مورد داوری به نفع هر فردی، عدم  آسیب زدن و یا بی اعتبار جلوه دادن دیگران.
ناسازگاری های بالقوه از نظر محتوایی و یا اهداف با مجله را اطلاع دهند و ناقص بودن اطلاعات را با تماس با مجله اجازه ندهند که داوری آنها تحت تاثیر مسایلی چون ملیت، مذهب، باورهای سیاسی، جنسیت و یا دیگر مسایل این چنینی مربوط به نویسنده قرار گیرد.
در انتقاد بی طرف و سازنده باشند و  از خشونت کلامی، اصطلاحات زننده و توهین آمیز پرهیز کنند. 

-انتظارات در حین فرایند داوری همتا:
پاسخگو در زمان تعیین  شده باشند، اگر توانایی حرفه ای لازم را ندارند، سریعا اعلام شود  .
در موارد ناسازگاری در داوری از خط مشی مجله پیروی کنند

در داوری مجدد به نسخه اولیه هم رجوع شود شاید تغییرات انجام شده است

اطمینان حاصل کنند که پیشنهادات آنان مبنی بر داور جایگزین بر طبق تناسب آنان و نه موارد شخصی باشد.

از قبول داوری نسخه ی اولیه ای که فقط به منظور کسب اطلاعات در آن مورد، و نه داوری واقعی، تمایل به داوری آن دارند بپرهیزند.

اگر به هر نحوی در پژوهش نقشی داشته اند از داوری آن پرهیز کنند

اگر پژوهش شما ، شبیه به نسخه مقاله  ارائه شده، باشد  از داوری کار خودداری کنند.

 - در زمان داوری انتظار داریم  داوران محترم
در هنگام داوری و ملاحظه ناسازگاری مقاله به مجله اطلاع دهید.
اگر قادر به داوری در مورد تمام قسمت های نسخه اولیه نیستند بلافاصله به مجله اطلاع دهند.
از داخل کردن اشخاص دیگر، از جمله دانشجویان و محققین تحت آموزش خود، در داوری بدون کسب اجازه از مجله خودداری کنند.
کل نسخه اولیه ارائه شده و نقدهای آن را محرمانه نگه دارند.
در مورد داوری دو سو ناشناس اگر به هویت نویسنده مشکوک هستند، و این امر باعث ناسازگاری خاصی می شود، مراتب را به مجله اطلاع دهند.
مشاهده بی قاعدگی خاص و یا نکته عدم اخلاقی بلافاصله به مجله اطلاع دهند.
از روی قصد داوری را طولانی تر از حد زمان بندی تعیین شده نکنند. 
اطمینان حاصل کنند که داوری آنان بر اساس خصوصیات کار ارائه شده و نه تحت تاثیر مسائل شخصی، مالی و یا ناسازگاری های دیگر باشد.
از تماس با نویسندگان کار بدون کسب اجازه از مجله خودداری نمایند.

-هنگام آماده کردن گزارش داوری داوران می بایست:
نظرات سازنده خود برای بهتر کردن نسخه اولیه بدون اعمال اتهام خاصی ارائه کنید .
نقد جزیی ونظرات کلی با ارایه شواهد مرتبط  به نویسنده ارائه شود
تغییرات نسبت به نسخه اولیه را دقیقا بررسی نمایند.
توضیح برای سردبیر به گونه ای منفی و غیر عادلانه در مورد مقاله نباشد.
از پیشنهاد استناد به کار خود داور، تنها برای بالا بردن میزان استنادات مقاله خود، پرهیز کنند.

پس از آماده کردن گزارش داوران می بایست:
نسخه اولیه ارائه شده و نقدهای آن را همچنان محرمانه نگه دارند
اگر از سوی مجله در مورد داوری آنها تماس گرفته شد بلافاصله پاسخگو باشند و اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهند
اگر مطلبی مرتبط پس از تسلیم گزارش به نظر داور رسید، که امکان تغییر در نظرات و پیشنهادات را بوجود می آورد، حتما به مجله اطلاع دهند
گزارش آماده شده توسط داوران دیگر را مطالعه کنند تا درک آنان از موضوع و تصمیم حاصل شده افزایش یابد
تلاش کنند تا خود را با درخواست های مجله، مبنی بر اصلاح گزارش خود و یا تسلیم مجدد نسخه اولیه داوری شده، تطبیق دهند
از تعاریف و دستورالعمل های کمیته اخلاقیات در انتشارات  فصلنامه مطالعات روان شناختی (COPE) پیروی می کند. برای دسترسی کامل به این دستورالعمل ها، تعاریف و قوانین می توانید به آدرس www.publicationethics.org/resources مراجعه فرمایید.
نشریه  مطالعات روان شناختی از سامانه مشابهت یاب جهت بررسی درصد همانندی استفاده می کند. این سامانه ها به بانک های داده متعددی در سراسر دنیا متصل بوده و برای تایید اصیل و معتبر بودن مقالات ارائه شده، آنها را بارها از طرق مختلف با دسترسی به منابع حجیمی از داده های همسان مورد بررسی قرار  می دهند. درصد همانندی مورد پذیرش فصلنامه کمتر از 10 درصد است