ابزارهای پرکاربرد

   چگونگی هایپرلینک‌کردن یک منبع در انتها منابع [Link]

 

 چگونگی ارجاع به منابع لاتین با کپی از Google Scholar  

 

 

 چگونگی ثبت‌نام در ORCID و داشتن شناسه محقق

 

 

  راهنمای استفاده از مشابهت‌یاب همیاب برای نویسندگان

 

راهنمای کاربرد مشابهت‌یاب همیاب برای مدیر سامانه و سردبیر نشریات