اهداف و چشم انداز

نشریه مطالعات روان‌شناختی با چاپ مقالات روان‌شناسی در  « حوزۀ اختلالات روان شناختی و مداخلات روان درمانی» در صدد ارتقاء سطح علمی جامعه در زمینۀ روان‌شناسی و  یاری رساندن به روان‌شناسان، مشاوران و مددکاران در زمینۀ درمان اختلالات روانی است.