داوران سال 1401

داورانی که در سال 1401 با نشریه مطالعات روان شناختی همکاری داشته‌اند:

نام و نام خانوادگی دانشگاه Researchgate Publons
عباس ابوالقاسمی استاد دانشگاه گیلان link link
سیده منور یزدی استاد دانشگاه الزهرا link link
غلامرضا چلبیانلو دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان link  
شقایق زهرایی استادیار دانشگاه الزهرا    
ماندانا نیکنام استادیار دانشگاه خاتم link  
اصغر جعفری دانشیار دانشگاه کاشان link  
جلیل باباپور خیرالدین استاد دانشگاه تبریز link  
غزال زندکریمی استادیار دانشکده رفاه link  
مه سیما پورشهریاری دانشیار دانشگاه الزهرا link  
عزت اله قدم پور دانشیار دانشگاه لرستان link  
مهرانگیز پیوسته گر دانشیار دانشگاه الزهرا    
سیامک خدائی خیاوی دانشگاه فرهنگیان    
محمد قمری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر link  
عصمت دانش استاد دانشگاه شهید بهشتی    
سیمین حسینیان استاد دانشگاه الزهرا   link
عباسعلی حسین خانزاده فیروزجاه دانشیار دانشگاه گیلان link link
محمود نجفی دانشیار دانشگاه سمنان   link
سید ابوالقاسم مهری نژاد دانشیار دانشگاه الزهرا    
سوگند قاسم زاده استادیار دانشگاه تهران link  
شکوفه متقی استادیار دانشگاه اردکان link link
جواد خلعتبری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن    
مرتضی ترخان دانشیار دانشگاه پیام نور link  
محمود برجعلی استادیار دانشگاه خوارزمی    
سجاد بشرپور  استاد دانشگاه محقق اردبیلی link  
رحیم بدری گرگری استاد دانشگاه تبریز link  
اسماعیل سلیمانی استادیار دانشگاه ارومیه    
رضا خاکپور دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن link  
سیمین دخت رضاخانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن link  
علی زاده محمدی استادیار دانشگاه شهید بهشتی link  
امید امانی استاد دانشگاه شهید بهشتی    
ذبیح پیرانی استادیار دانشگاه اراک link  
مریم طالبی استادیار دانشگاه غیرانتفاعی بابل    
امیرحسین راه نجات استادیاردانشگاه علوم پزشکی اجا link  
سعید آریاپوران دانشیار دانشگاه ملایر    
اسماعیل صدری دمیرچی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی link  
رمضان حسن زاده استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری    
محمد خادملو استاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران    
لیلا شاملی استادیار دانشگاه سلمان فارسی کازرون link link
سحر خانجانی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان link  
عزت اله احمدی دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان    
بلال ایزانلو دانشیار دانشگاه خوارزمی    
اعظم فرح بیجاری استادیار دانشگاه الزهرا link  
حمید رضائیان استادیار دانشگاه الزهرا link  
عیسی حکمتی استادیار دانشگاه تبریز link  
حسن اسدزاده دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی link  
محمد عاشوری دانشیار دانشگاه اصفهان link link
فاطمه رییسی پژوهشکده علوم شناختی