اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2477
تعداد پذیرش 231
تعداد عدم پذیرش 2079

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 63
تعداد مقالات 506
تعداد مشاهده مقاله 829186
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 444063
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 39 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 66 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 173 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 315 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 58 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 67 روز
درصد پذیرش 9 %