اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2826
تعداد پذیرش 295
تعداد عدم پذیرش 2367

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 71
تعداد مقالات 568
تعداد مشاهده مقاله 1024764
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 545270
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 34 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 56 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 155 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 290 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 56 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1655 روز
درصد پذیرش 10 %