اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 543
تعداد پذیرش 91
تعداد عدم پذیرش 416

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 111
تعداد مشاهده مقاله 59557
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 32440
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 72 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 169 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 41 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 2586 روز
درصد پذیرش 17 %