تماس با ما

آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، طبقه دوم

کد پستی: 1993893973

 تلفن:09370658119 (پاسخگویی روزهای دوشنبه 12-10)

وبگاه دانشگاه:www.alzahra.ac.ir

وبگاه نشریه مطالعات روانشناختی:www. psychstudies.alzahra.ac.ir

 ایمیل نشریه: psychstudies@alzahra.ac.ir

ایمیل کارشناس: vaziri.journals@gmail.com


CAPTCHA Image