تماس با ما

 در صورت نیاز لطفاً با ایمیل فصلنامه مکاتبه نمایید:psychstudies@alzahra.ac.ir

  شماره مستقیم و فاکس فصلنامه مطالعات روان شناختی02188041463

شماره تلفن دانشگاه الزهراء: 88044040

 شماره داخلی :2051


CAPTCHA Image