اخبار و اعلانات

افزایش تعرفه پردازش مقالات

با مصوبه هیات رئیسه دانشگاه تعرفه پردازش مقالات به هشت میلیون ریال (معادل هشتصد هزار تومان) افزایش یافته است. از سال 1403 تعرفه پردازش مقالات در نشریه به شرح زیر می باشد: بررسی اولیه مقاله دو میلیون و پانصد هزار ریال (دویست و پنجاه هزار تومان) پذیرش مقاله پنج میلیون و پانصد هزار ریال (پانصد و پنجاه هزار تومان) *کلیه مقالاتی که از سال اینده ارسال و یا در سال اینده پذیرش نهایی را دریافت خواهند کرد مشمول این افزایش هزینه خواهند شد.

مطالعه بیشتر

نمایه نشریه مطالعات روانشناختی در نمایه بین المللیDOAJ

  SUPPORT DOAJ Home Search Browse Subjects Apply News About For Publishers API Login   مطالعات روانشناختی Psychological Studies 2538-2942 (Print); 2538-2950 (Online) ​   Homepage Publisher: Alzahra University Society/Institution: Alzahra University, Faculty of Educational Sciences and Psychology Country of publisher: Iran, Islamic Republic of Platform/Host/Aggregator: Sinaweb Date added to DOAJ: 27 Dec 2018 Record Last Updated: 27 Dec 2018 LCC Subject Category: Philosophy. Psychology. Religion: Psychology Publisher's keywords: psychological disorders, psychiatric interventions Language of fulltext: Persian Full-text formats available: PDF   PUBLICATION CHARGES Article Processing Charges (APCs): Yes. 1500000IRR Submission Charges: Yes 500000IRR Waiver policy for charges? No. EDITORIAL INFORMATION Double ...

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه تابستان 98 نشریه مطالعات روانشناختی

گزارش سه ماهه تابستان 98 فصلنامه علمی مطالعات روان‌شناختی (بازه زمانی 1/4/98الی30/6/98) 70 تعداد مقالات دریافت‌شده 10 تعداد مقالات پذیرفته‌شده 40 تعداد مقالات رد‌شده 9 تعداد مقالات در دست داوری 10 تعداد مقالات ارسال شده به نویسنده برای بازنگری 3 تعداد مقالات بازپس گرفته شده تقریباً پنج ماه میانگین زمان انتظار پذیرش بعد از پرداخت هزینه اولیه تقریباً شش ماه میانگین زمان انتظار از پذیرش تا چاپ  

مطالعه بیشتر