دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 61، اسفند 1399، صفحه 0-0 
نقش اضطراب سلامت، حساسیت اضطرابی و تشدید جسمانی حسی در پیش‌بینی اضطراب کووید-19 دانشجویان

صفحه 77-91

10.22051/psy.2021.31286.2225

فرزین باقری شیخانگفشه؛ رضا شباهنگ؛ خزر تاج بخش؛ عارفه حمیده مقدم؛ زینب شریفی پور چوکامی؛ سیده مریم موسوی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نارسایی هیجانی و اجتناب شناختی دانش‌آموزان با اختلال اضطراب فراگیر

صفحه 109-126

10.22051/psy.2020.28934.2059

سارا کریمی؛ زهرا آقامیرمحمدعلی؛ سهیلا ابوبکری ماکویی؛ محبوبه وحیدی فرد؛ مرضیه حبیبی؛ مرجان عموخلیلی