دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، بهمن 1391 (33) 
بررسی تمایزیافتگی خود و کیفیّت رابطه با غیر هم‌جنس در دانشجویان مجرد

صفحه 57-72

10.22051/psy.2013.1730

مهرانگیز پیوسته‌گر؛ زهره خسروی؛ رباب حامدی؛ زهرا درویزه؛ روشنک خدابخش؛ غلام‌رضا صرامی


مقایسه ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز‌ (M.S ) و افراد عادی

صفحه 95-106

10.22051/psy.2013.1732

مریم حسینی‌آباد شاپوری؛ سید ابوالقاسم مهری‌نژاد؛ سیده هدی خسروانی شریعتی