درمان خودیاری از طریق کتاب: بررسی نظرات درمانگران و مراجعان

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی درمان خودیاری از طریق کتاب بر اساس نظرات درمانگران و مراجعان است. پژوهش به روش پیمایشی انجام‌شده و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نمونه شامل 25 نفر روان‌شناس و مشاور کلینیک‌های مشاوره و روان‌شناسی منطقه 6 تهران و 85 نفر از مراجعان آن‌ها بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که اکثر روان‌شناسان و مشاوران کلینیک‌های منطقه 6 تهران با روش خودیاری از طریق کتاب در سطح متوسط (52%) آشنایی داشتند و از این روش برای درمان مراجعان خود در حد متوسط (36%) استفاده می‌کردند، همچنین این روش را به‌عنوان روش مکمل درمان مناسب نمی‌دانستند، از نظر اکثر آن‌ها میزان موفقیت این روش در آینده در حد متوسط (48%) است که می‌توان گفت با نظر مراجعان درباره موفقیت این روش درآینده، که اکثریت آن‌ها میزان موفقیت این روش را در حد متوسط (6/30%) می‌دانستند، تا حدودی همپوشانی دارد. همچنین میزان سودمندی این روش از دیدگاه مراجعان برای رفع مشکلاتشان از این قرار بود که 8/42% روش خودیاری از طریق کتاب را برای رفع مشکلاتشان مؤثر ندانسته‌اند. این امر با توجه به میزان آگاهی نسبتاً پایینی که مشاوران و روان‌شناسان درباره این روش دارند و همچنین میزان استفاده کمی که از این روش داشته‌اند تا حدودی توجیه‌پذیر است که روش خودیاری از طریق کتاب برای رفع معضلات مراجعان مناسب نبوده و ترجیح اکثریت آن‌ها به این امر بوده است که برای رفع معضل خود از مشاوره استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self-help treatment through books: reviewing therapists and clients comments

نویسندگان [English]

  • Mansoor Tajdaran
  • Zeynab Saeedi Moghadam
  • Maryam Ghanbari
  • Leila Cheragh Mollai
چکیده [English]

The aim of the present study was to examine self-help treatment through books according to comments by therapists and clients.. The study is conducted in the form of survey and data required are gathered through administrating of questionnaire designed by the researchers. Sample of the study were 25 psychologist and clinical therapist of 6th district of Tehran and 85 clients of theirs. Findings revealed that most of psychologist and clinical therapist of 6th district of Tehran were in average (52 percent) familiar with book therapy. Also in average (36 percent) of them used this method for clients' treatment. They believed that book therapy cannot be used as a complementary method to treatment. According to what most of them believed, that this method will be successful in future (48 percent) which in fact overlaps with patients' view who believed the same that This method will be Successful in future (30/6 percent). Furthermore from clients' perspective, the method utility for problem solving was as follows: 42/8 percent of them believed that book therapy does not help them in problem solving. Book therapy inappropriateness for clients' problems and its rare use is generally due to therapist and psychologists little knowledge of the method. Most of therapist and psychologists prefer consultation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self
  • help treatment through books
  • therapists
  • clients