بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بخشودگی با تعارضات زناشویی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت تعامل زوج‌ها در محیط خانواده، پژوهش حاضر ارتباط بین هوش هیجانی، بخشودگی و تعارضات زناشویی زوج‌ها را بررسی کرده است. به روش تصادفی (50 زوج) 100نفر زن و مرد از 13 منطقه شهری اصفهان انتخاب شدند، و سپس نمونه آماری، پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون به روش گام به گام استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که هوش هیجانی و بخشودگی زوج‌ها پیش‌بین متغیر تعارضات زناشویی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the Relationship between Emotional Intelligence and Forgiveness with Marital Conflicts

نویسندگان [English]

  • Afshin Salahian
  • Masoud Sadeghi
  • Fatemeh Bahrami
  • Maryam Sharifi
چکیده [English]

Considering the importance of martial interaction,This the present research examines the relationship between emotional intelligence and forgiveness with martial conflict. To reach this aim 100 people (50 couples) were randomly selected from 13 areas in Isfahan province.The sample completed the questionnaires. To analyze the data stepwise regression was used. The Results indicated that forgiveness and emotional intelligence predict martial conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • forgiveness
  • Marital Conflict