دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1395 
3. اثربخشی برنامه های تقویت حافظه فعال و ادراک دیداری بر بهبود خواندن دانش آموزان دارای اختلال خواندن

صفحه 49-66

10.22051/psy.2016.2383

عباسعلی حسین خانزاده فیروزجاه؛ پگاه آزادی منش؛ حاتم محمدی؛ سوسن احمدی؛ سعید صادقی


6. نقش میانجی تفکر ارجاعی در ارتباط بین کمال‌گرایی و اضطراب اجتماعی

صفحه 107-128

10.22051/psy.2016.2388

فرهاد شیرمحمدی؛ علیرضا کاکاوند؛ میثم صادقی؛ راضیه جعفری جوزانی