دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-170 
2. مطالعه مقدماتی روابط ساختاری عامل‌های شخصیتی هگزاکو با اختلالات شخصیت خوشه B

صفحه 27-46

10.22051/psy.2016.2254

عیسی حکمتی؛ مجید محمودعلیلو؛ روح اله سید مهدوی اقدم؛ سولماز خجسته