سنجش اثربخشی پارادوکس درمانی بر اختلال وسواس فکری- عملی: مطالعه موردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله دو هدف اصلی دارد: هدف اول، معرفی اصول و فنون یک مدل جدید رواندرمانی برای اختلال های روانشناختی با عنوان اختصاری PTC (پارادوکس + برنامه زمانی = درمان) است؛ هدف دوم، سنجش اثربخشی مدل رواندرمانی PTC برای درمان اختلال وسواس فکری- عملی (OCD) است. PTC یک مدل رواندرمانی بسیار کوتاه مدت است و برای طیف گسترده ای از اختلال های روانشناختی شامل اختلال های اضطرابی، وسواس های فکری و عملی و اختلال های مرتبط، اختلا های مرتبط با تروما و استرس، اختلال های نشانه های بدنی و اختلال های خورد و خوراک به کار بسته و تایید شده است (بشارت، 1396). در این مقاله، فرایند و نتایج درمان PTC برای یک بیمار مبتلا به OCD به طور کامل گزارش می شود. نتایج درمان پنج جلسه ای PTC برای این بیمار، نشان می دهد که درمان کاملاً موفقیت آمیز بوده است. پی گیری 18 ماهه نیز نشان داد که تغییرات رضایت بخش درمانی از ثبات و استمرار برخوردار بوده و در این دوره هیچ بازگشتی صورت نگرفته است. این نتایج، تاثیرات درمانی عمیق و پایدار مدل رواندرمانی PTC را در کوتاه ترین زمان ممکن تایید می کند. مکانیسم های تاثیرگذاری "برنامه زمانی پارادوکسی"، به عنوان فن اصلی روش درمان PTC، و انطباق آنها با نتایج درمان بیمار در این مقاله شرح داده شده است. مدل رواندرمانی PTC، به عنوان رویکردی بسیار کوتاه مدت، ساده، تاثیرگذار و کارآمد، و در عین حال اقتصادی برای درمان OCD معرفی و پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effectiveness of paradox therapy for the treatment of obsessive-compulsive disorder: A case study

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Besharat
University of Tehran
چکیده [English]

The present article has two purposes. Firstly, this article introduces the principles and techniques of a new psychotherapeutic model for the treatment of psychological disorders shortly named PTC (Paradox + Timetable = Cure). Secondly, this article evaluates the effectiveness of PTC for the treatment of Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). PTC is a very short-term psychotherapeutic model successfully used for the treatment of a wide range of psychological disorders including anxiety disorders, obsessive-compulsive and related disorders, trauma- and stress-related disorders, somatic symptom and related disorders and feeding and eating disorders (Besharat, 2017). The PTC therapy process and outcomes for an OCD patient is fully described in the present article. Results of a five-session PTC therapy indicated that the treatment of the patient was successfully done. The result of an eighteen-months follow-up showed that the therapeutic changes were satisfactory, stable and permanent, during which no relapse was happened. These results corroborated the deep and permanent effects of the PTC psychotherapeutic model in the shortest possible time. The influential mechanisms of “paradoxical timetable”, as the main PTC technique, and its adjustment to the treatment outcomes of the patient are also explained in the present article. The PTC psychotherapeutic model, as a very short-term, effective, efficient and yet economical approach is introduced and suggested for the treatment of OCD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychotherapy
  • paradox
  • timetable
  • obsessive-compulsive disorder