تعداد مقالات: 452
202. بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری کودکان طلاق و عادی

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 97-110

10.22051/psy.2011.1558

فرامرز سهرابی؛ کژال یعقوبی؛ فرخنده مفیدی


205. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی شاخص آرزو

دوره 11، شماره 1، بهار 1394، صفحه 97-114

10.22051/psy.2015.1795

مهدی‌رضا سرافراز؛ میلاد سبزه‌آرای لنگرودی؛ نیما قربانی


206. مقایسه ابعاد خودپنداره و سازگاری در افراد خودشیفته سازگار و ناسازگار

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 99-128

10.22051/psy.2014.1760

اعظم فرح بیجاری؛ مهرانگیز پیوسته‌گر؛ زهرا ظریف جلالی


207. مؤلفه‌های هوش هیجانی ـ اجتماعی به عنوان پیش‌بینی کننده‌های سلامت روان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 101-124

10.22051/psy.2008.1629

لادن فتی؛ فرشته موتابی؛ شیما شکیبا؛ عصمت باروتی


212. رابطه سبک‌های تفکّر با رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان متأهل

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 103-130

10.22051/psy.2013.1746

معصومه‌ ضرب استجابی؛ حامد برماس؛ هادی بهرامی


213. تأثیر الگوهای اسکیزوتایپی همایند با اختلال وسواس فکری-عملی در درمان شناختی-رفتاری

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 105-128

10.22051/psy.2011.1551

فرامرز سهرابی؛ احمد برجعلی؛ علی محمدزاده؛ علی دلاور


214. بررسی رابطه بین گفتار خصوصی و خلّاقیّت در کودکان پیش دبستانی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 105-124

10.22051/psy.2010.1586

اعظم نوفرستی؛ حسن حمیدپور؛ خدیجه دروگر


216. بررسی تاثیر شناخت درمانی گروهی در کاهش افسردگی بیماران مرد HIV مثبت

دوره 3، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 105-122

10.22051/psy.2007.1712

زهرا سلگی؛ کیانوش هاشمیان؛ بهمن سعیدی پور


217. بررسی ساختار سلسله مراتبی شخصیّت با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی نئو

دوره 7، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 107-130

10.22051/psy.2011.1538

محمدرضا عابدی؛ احمد احمدی؛ مریم فاتحی زاده؛ احمد احمدی؛ پریسا نیلفروشان؛ وحید قاسمی


218. بررسی رابطه هوش عاطفی با کیفیت زندگی و ابعاد آن

دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 107-128

10.22051/psy.2009.1615

فریده یوسفی؛ هاجر صفری


225. سخت کوشی و سبک های مقابله با استرس

دوره 3، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 109-127

10.22051/psy.2007.1698

محمدعلی بشارت