تعداد مقالات: 452
151. تأثیر روش آموزش شناختی- رفتاری بر ارتقاء برخی از مؤلفه‌های شناخت اجتماعی بزهکاران پسر

دوره 5، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 72-45

10.22051/psy.2009.1598

خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ گلنار مهران؛ مرتضی منادی؛ زهره خسروی؛ فرشته ناظرزاده کرمانی


155. تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ در کارکنان دانشگاه تهران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 73-92

10.22051/psy.2008.1634

لیلا عزیزی؛ زهرا فیض آبادی؛ زهرا فیض آبادی؛ مریم صالحی


159. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی معنوی در میان دانشجویان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 73-98

10.22051/psy.2014.1759

غلامرضا دهشیری؛ محمود نجفی؛ فرامرز سهرابی؛ صدیقه ترقی جاه


160. بررسی کفایت ابزار بالینی مقیاس حساسیت اضطرابی نوجوانان در میان دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 73-88

10.22051/psy.2014.1766

سید حنظله موسوی؛ محمد علی گودرزی؛ روزیتا حیدری؛ رضا چالمه؛ فاطمه موسوی


161. اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر اضطراب زنان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 73-88

10.22051/psy.2014.1773

احمد اعتمادی؛ فریبا نصیرنژاد؛ هادی اسمخانی اکبری نژاد


162. بررسی نقش تصور از خود در رابطه میان دلبستگی ادراک شده با سلامت روانی در دانشجویان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 73-99

10.22051/psy.2015.1787

آسیه نجات؛ فاطمه شهابی‌زاده؛ باقر غباری بناب


163. بررسی مقایسه‌ای رابطه بین استرس زناشویی و سرد مزاجی زنان شاغل و غیر شاغل در رده‌های سنی 45-40 و25-20 سال

دوره 7، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 75-86

10.22051/psy.2011.1536

محمد مهدی جهانگیری؛ مهرانگیز شعاع کاظمی؛ فرزانه آخوندیان


166. خودشناسی، خود انتقادی و سلامت روان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 75-91

10.22051/psy.2006.1688

اشرف السادات موسوی؛ نیما قربانی


168. بررسی تحولی ترجیح رنگ در کودکان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 79-95

10.22051/psy.2007.1703

شعله امیری؛ سمانه اسعدی؛ صفورا اکبری


169. تأثیر آموزش سبک زندگی اسلام‌محور با تأکید بر نظام خانواده بر صمیمیت زوجین اراک

دوره 9، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 79-106

10.22051/psy.2013.1752

جواد رضایی؛ احمد احمدی؛ عذرا اعتمادی؛ مریم رضایی حسین آبادی؛ مریم شهدوست


170. درمان خودیاری از طریق کتاب: بررسی نظرات درمانگران و مراجعان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 79-94

10.22051/psy.2015.1780

منصور تاجداران؛ زینب سعیدی محمد؛ مریم قنبری؛ لیلا چراغ ملایی


171. ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت

دوره 5، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 81-102

10.22051/psy.2009.1607

عظیمه سلیمی؛ بهرام جوکار؛ بهرام جوکار؛ روشنک نیک پور


175. رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک رهبری با بهره‌وری خدمات آموزشی مدیران مدارس

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 83-102

10.22051/psy.2013.1745

مرزبان ادیب منش؛ زیدان محمدی؛ ابوالقاسم نوری؛ سجاد آلبوکردی؛ مهدی طاهری