تعداد مقالات: 452
128. اثربخشی درمان میان فردی گروهی بر افسردگی و احساس تنهایی دانشجویان دختر افسرده

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 55-72

10.22051/psy.2014.1765

معصومه دانه‌کار؛ ندا گلچین؛ مرتضی ترخان؛ مهدی دهستانی


131. بررسی روایی و پایایی پرسشنامه شخصیتی 5 بزرگ ایرانی (گردون)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 57-80

10.22051/psy.2008.1627

محمدنقی فراهانی؛ ولی اله فرزاد


132. تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی به شیوه گروهی بر افزایش رضایت زناشویی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 57-72

10.22051/psy.2008.1633

مسعود قربانعلی پور؛ حجت الله قربانی؛ احمد برجعلی؛ لیلا مقدس


134. بررسی تمایزیافتگی خود و کیفیّت رابطه با غیر هم‌جنس در دانشجویان مجرد

دوره 8، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 57-72

10.22051/psy.2013.1730

مهرانگیز پیوسته‌گر؛ زهره خسروی؛ رباب حامدی؛ زهرا درویزه؛ روشنک خدابخش؛ غلام‌رضا صرامی


136. رابطه سبک های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 61-72

10.22051/psy.2007.1648

همام مویدفر؛ حمیدرضا آقا محمدیان؛ سید محمود طباطبایی


140. هنجاریابی، روایی و پایایی نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان دانش آموز 18-12 ساله شهر تهران

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 65-96

10.22051/psy.2011.1557

مردان امرایی؛ علی خدایی؛ امید شکری؛ فریبرز گراوند؛ سعید طولابی


142. بررسی رابطه همدلی با سبک های هویت و تعهد در دانشجویان رشته های فنی و علوم انسانی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 65-90

10.22051/psy.2007.1696

زهرا فیض آبادی؛ ولی اله فرزاد؛ مهرناز شهرآرای


146. بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان

دوره 2، شماره 1، بهار 1385، صفحه 69-87

10.22051/psy.2006.1679

عذرا اعتمادی؛ شکوه نوابی نژاد؛ احمد احمدی؛ ولی اله فرزاد


149. بررسی تأثیر هیجان های منفی، بازداری اجتماعی و نقش عامل جنسیت در بروز بیماری کرونری قلب

دوره 4، شماره 1، بهار 1387، صفحه 71-86

10.22051/psy.2008.1620

مهدی اکبری؛ مجید محمودعلیلو؛ ناصر اصلان آبادی


150. بررسی ویژگی های روان شناختی خشونت گرایان در خانواده

دوره 1، شماره 4، پاییز 1384، صفحه 71-86

10.22051/psy.2005.1670

نسرین اکبرزاده؛ مهوش مافی