تعداد مقالات: 452
102. تأثیردرمان ترکیبی شناختی-رفتاری و کاهش اندیشه پردازی خطر بر اختلال وسواسی- اجباری در دانشجویان دختر

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 43-56

10.22051/psy.2010.1562

مهناز بابایی؛ نسرین اکبرزاده؛ نسرین اکبرزاده؛ مه سیما پورشهریاری؛ عبدالرحمن نجل رحیم؛ مه سیما پورشهریاری


104. رابطه بین سرزندگی و ویژگی‌های جمعیت شناختی با شادکامی در مردم شهر اصفهان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 45-64

10.22051/psy.2008.1640

امیر کشاورز؛ حسین مولوی؛ مهرداد کلانتری


105. بررسی کیفی نقش عملکرد خانواده در بروز رفتارهای مخاطره آمیز نوجوانان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 45-68

10.22051/psy.2007.1709

زهره خسروی؛ علیرضا کیامنش؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ زهرا نیک منش


110. بررسی اثربخشی آموزش برنامه ارتباط زوج‌ها برکیفیّت زندگی و صمیمیت زناشویی زنان ناراضی از زندگی زناشویی شهر تهران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 47-78

10.22051/psy.2015.1779

سمیرا حسن‌زاده پشنگ؛ مهتاب دبیر‌مقدم؛ مهناز شریفیان؛ مجید صفاری‌نیا


111. بررسی تفاوت‌های جنسیتی ترتیب ترجیح رنگ

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 49-64

10.22051/psy.2011.1556

شعله امیری؛ شعله امیری؛ سمانه اسعدی؛ صفورا اکبری


114. نقش‌های پنهان تعارضات میان فردی در پیوند با بی‌عدالتی سازمانی، فرسودگی، استرس و رفتارهای انحرافی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 49-82

10.22051/psy.2013.1744

محسن گل پرور؛ زهرا جوادیان؛ محمدرضا مصاحبی؛ زهرا واثقی


115. اعتباریابی و رواسازی آزمون اضطراب امتحان فریدبن: فرم فارسی

دوره 8، شماره 1، بهار 1391، صفحه 51-66

10.22051/psy.2012.1528

راضیه ایزدی فرد؛ منصوره سادات صادقی؛ فرشته باعزت؛ شرمین روبن زاده


118. بررسی روایی و پایایی مقیاس انگیزش

دوره 5، شماره 1، بهار 1388، صفحه 51-72

10.22051/psy.2009.1591

محمود بحرانی


122. اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی‌در دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دوره 11، شماره 1، بهار 1394، صفحه 51-74

10.22051/psy.2015.1793

محمد‌رضا آهنچیان؛ حسین کارشکی؛ منیره صالحی


124. اثربخشی آموزش تاب‌آوری گروهی بر مؤلّفه‌های سلامت عمومی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 53-71

10.22051/psy.2015.1786

فرشته شیخ زاده قولنجی؛ مرتضی ترخان؛ ندا گلچین؛ حسین زارع


125. مقایسه نگرانی، وسواس فکری و نشخوار فکری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس- اجبار، اختلال افسردگی عمده و افراد بهنجار

دوره 7، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 55-74

10.22051/psy.2011.1535

مجید محمود علیلو؛ عباس بخشی پور رودسری؛ احمد منصوری؛ علیرضا فرنام؛ علی فخاری