تعداد مقالات: 452
51. اثربخشی برنامه‌های آموزش بازداری پاسخ و حافظه فعال بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 9-30

10.22051/psy.2014.1756

باقر غباری بناب؛ احمد به‌پژوه؛ غلامعلی افروز؛ الهام حکیمی‌راد؛ علی اکبر ارجمندنیا


52. بررسی عملکرد تکالیف مربوط به حافظه شنیداری و دیداری در سطوح اضطراب

دوره 8، شماره 1، بهار 1391، صفحه 11-30

10.22051/psy.2012.1526

رقیه قربانی؛ طاهره زمانی؛ فرشته چراغی؛ مهدی دستا


55. اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر میزان اختلالات جنسی زنان

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 11-32

10.22051/psy.2011.1554

معصومه ذوالفقاری؛ حسین مولوی؛ محمدباقر کجباف؛ مریم صالح زاده


56. فکر افسرده‌وار بیماران افسرده در زمان‌های پذیرش در بیمارستان و بهبودی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 11-28

10.22051/psy.2010.1575

حسن ملانوروزی؛ نوراله محمدی؛ چنگیز رحیمی


58. بررسی عوامل موثر در رضامندی مراجعین از خدمات مشاوره ای

دوره 2، شماره 1، بهار 1385، صفحه 19-32

10.22051/psy.2006.1676

محمدحسن سالاری فر؛ مریم جلیلوند؛ مینا هادیان؛ منصور صالحی


59. رابطه هوش هیجانی و منبع کنترل با سلامت روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 21-40

10.22051/psy.2007.1646

فریدون یاریاری؛ علیرضا مرادی؛ سلیمان یحیی زاده


61. اثر تعاملی بین ابعاد فشار روانی شغلی و رضایت شغلی مدیران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 25-50

10.22051/psy.2010.1569

سیده منور یزدی؛ صدیقه جعفری


63. نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی رفتارهای پرخاشگری ارتباطی، آشکار و جامعه پسند دانش آموزان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 25-38

10.22051/psy.2006.1685

اصغر رضویه؛ مرتضی لطیفیان؛ مژگان عارفی


64. صفات شخصیت، استرس تحصیلی و عملکرد تحصیلی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 25-48

10.22051/psy.2007.1701

زیبا غنایی؛ زهرا نقش؛ پروین کدیور؛ امید شکری؛ زهره دانشور پور؛ محمد مولایی


66. رابطه مدل پنج عامل بزرگ شخصیّت و کمال‌گرایی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 27-54

10.22051/psy.2011.1534

مریم کوروش نیا؛ مرتضی لطیفیان


70. مقایسه حساسیت جسمانی و مهارت‌های اجتماعی در افراد کمرو، مبتلا به فوبی اجتماعی و بهنجار

دوره 4، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 27-44

10.22051/psy.2008.1639

زهرا زنجانی؛ محمدعلی گودرزی؛ محمدرضا تقوی؛ جواد ملازاده


75. رابطه اهداف پیشرفت اجتماعی و مهارت‌های ارتباط میان فردی در دانشجویان دانشگاه تبریز

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 29-44

10.22051/psy.2010.1576

رحیم بدری گرگری؛ داود حسینی نسب؛ حبیب الله حقی