دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده (ISTDP) بر کاهش نارسایی هیجانی زنان متقاضی طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1397

10.22051/psy.2018.21331.1690

شهرام مامی؛ افشین صفرنیا؛ لیلی تردست؛ بیتا عباسی


2. نقش میانجیگری مکانیزم های دفاعی در رابطه بین سبک دلبستگی با ترس از موفقیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

10.22051/psy.2020.28033.2010

سیده منور یزدی؛ سمیرا افشاری نژاد


3. اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر علائم اختلال اضطراب اجتماعی و دشواری در تنظیم هیجان: مطالعه تک آزمودنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

10.22051/psy.2020.23008.1774

سیده معصومه علوی؛ پروین رفیعی نیا؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ پرویز صباحی