دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سبک های اسنادی دانشجویان دختر مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

10.22051/psy.2020.25634.1892

فرناز رادمهر؛ جهانگیر کرمی


2. مدل معادلات ساختاری نقش باورهای غیر‌منطقی در پیش‌بینی تجربه‌ی قلدری سایبری دانش‌آموزان با میانجیگری: دشواری در تنظیم هیجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1399

10.22051/psy.2021.30477.2166

وحید فلاحی؛ محمد نریمانی؛ اکبر عطادخت


3. تأثیر مداخله چندوجهی در سطوح مختلف کودک، والدین، و همسالان بر بهبود حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

10.22051/psy.2021.34138.2368

پگاه آزادی منش؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ عباس ابوالقاسمی


4. نقش میانجی پریشانی روان‌شناختی (استرس، اضطراب و افسردگی) در رابطه بین اجتناب تجربی با علائم وسواس فکری-عملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

10.22051/psy.2021.34131.2367

نرجس عامری؛ محمود نجفی


5. اثربخشی مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری شناختی و کیفیت خواب مردان سالمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

10.22051/psy.2021.34250.2370

همایون هارون رشیدی


6. نقش درونگرایی در پیامدهای روان شناختی با توجه به متغیرهای جمعیت‌شناختی در دورکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.22051/psy.2021.36639.2472

هاجر براتی احمدآبادی؛ حمیدرضا عریضی


7. مقایسه اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان هیجان مدار بر نارضایتی از تصویر بدنی در افرادی با علائم اختلالات خوردن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

10.22051/psy.2021.36836.2481

ماهرخ رضایی؛ پروانه محمد خانی؛ مرجان جعفری روشن