تعداد مقالات: 452
2. بررسی و مقایسه شیوه های مقابله با استرس در نوجوانان عادی و بزهکار شهر تهران

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 7-20

10.22051/psy.2007.1645

مهناز افراسیابی؛ نسرین اکبرزاده؛ نسرین اکبرزاده


5. مقایسه اثربخشی دو شیوه رفتار درمانی جدالی و درمان شناختی رفتاری در کاهش علایم مراجعان زن مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در شهر اصفهان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 7-24

10.22051/psy.2006.1684

مریم السادات فاتحی زاده؛ عبداله شفیع آبادی؛ احمد اعتمادی؛ علی دلاور


6. بررسی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود اختلال اضطراب جدایی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 7-28

10.22051/psy.2007.1693

رقیه موسوی؛ علیرضا مرادی؛ اسماعیل مهدوی هرسینی


7. بررسی و مقایسه انواع خشونت خانوادگی در زنان و مردان در تهران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 7-23

10.22051/psy.2007.1700

سعید پورنقاش تهرانی؛ آناهیتا تاشک


9. اثر‌بخشی روش توانبخشی روانی دوسا بر رفتارهای کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اتیسم

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 7-26

10.22051/psy.2014.1770

اصغر دادخواه؛ آیدا محمد خانی؛ شکوه السادات بنی‌جمالی؛ مهرانگیز پیوسته‌گر


13. مقایسة عملکرد عصب روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر آزاردیدة هیجانی و عادی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 7-24

10.22051/psy.2015.1950

پرستو نوروزی چهارقلعه؛ ژانت هاشمی‌آذر؛ غلامرضا صرامی‌فروشانی


15. اثربخشی موسیقی‌درمانی بر اضطراب و افسردگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 7-22

10.22051/psy.2016.2172

مریم زادباقرصیقلانی؛ بهروز بیرشک؛ علی زاده محمدی


17. اثربخشی شن‌بازی درمانی بر کاهش نشانه‌های افسردگی کودکان در طبقه اجتماعی اقتصادی پایین.

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 7-30

10.22051/psy.2016.2381

آذر نادی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ زهره خسروی؛ غلامرضا دهشیری


18. پیش‌بینی اختلالات رفتاری درونی‌سازی و برونی‌سازی در نوجوانان بر اساس ابعاد سرشت و منش

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 7-26

10.22051/psy.2016.2568

فرزانه ترک؛ زهرا درویزه؛ غلامرضا دهشیری؛ زهره خسروی


19. مقایسۀ رفتار خودتنظیمی، خودآگاهی هیجانی و سبک‬های تصمیم‬گیری در زنان با و بدون اختلال اضطراب فراگیر

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 7-24

10.22051/psy.2017.10216.1166

عباس ابوالقاسمی؛ سیده هایده کریمی یوسفی؛ بهنام خشنودنیای چماچائی


22. نقش نگرانی، طرحواره های هیجانی و سیستم های مغزی-رفتاری (BIS- BAS) در پیش بینی باورهای وسواسی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 7-24

10.22051/psy.2017.14679.1375

سهیلا شفیعی؛ علی رسولی؛ مهناز شاهقلیان؛ مجتبی دهقان


23. مروری بر تحقیقات حیطه ژنتیک رفتاری اختلال وسواس ذخیره کردن ( سبب شناسی، توارث پذیری، شیوع و تفاوت جنسیتی)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 7-21

10.22051/psy.2018.14632.1374

محسن رشید شیخ احمد؛ کاظم خرم دل؛ حسین احسان بخش؛ سجاد رشید؛ بهجت محمد نژادی


24. مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت‌نگر و درمان پذیرش و تعهد بر ابعاد درد بیماران مبتلا به میگرن

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 7-22

10.22051/psy.2018.17616.1505

مژگان بهراد؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ محمود نجفی؛ علی محمد رضایی؛ اسحق رحیمیان بوگر