موضوعات = مداخلات روان درمانی
تأثیر همگام‌سازی امواج مغزی در باند آلفا برحافظه فعال، آنتی‌ساکاد وسطح اضطراب شرکت‌کنندگان اضطرابی

دوره 19، شماره 3، آذر 1402، صفحه 7-20

10.22051/psy.2023.44257.2812

لیلا مهدیزاده فانید؛ منصور بیرامی؛ حسن صبوری مقدم؛ تورج هاشمی؛ سیامک داداشی


بررسی اثربخشی برنامۀ توانبخشی مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر سرعت پردازش و توجه کودکان مبتلا به طیف اتیسم

دوره 19، شماره 3، آذر 1402، صفحه 77-88

10.22051/psy.2023.44668.2838

الهام شفیعی؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ سوگند قاسم زاده؛ سعید حسن زاده؛ مسعود غلامعلی لواسانی


تأثیر روان نمایشگری بر تنظیم هیجانی- شناختی‎ ‎ و خودزنی ‏در سربازان مبتلا به صفات‎ ‎یا اختلال شخصیت مرزی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 23-40

10.22051/psy.2021.33735.2348

مریم رازقیان؛ امیر محسن راه نجات؛ المیرا کیانی پور؛ عبدالمجید بحرینیان؛ فاطمه معینی؛ وحید دنیوی


اثربخشی آموزش مهربانی به خود بر بدتنظیمی هیجانی و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر خودآسیب رسان

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 41-58

10.22051/psy.2021.31329.2230

سیده هائده کریمی یوسفی؛ عباس ابوالقاسمی؛ سید موسی کافی؛ عباسعلی حسین خانزاده فیروزجاه


اثربخشی طرح‌واره‌ درمانی گروهی بر دشواری تنظیم هیجان و پرخاشگری در دختران نوجوان

دوره 16، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 59-76

10.22051/psy.2021.31473.2240

مژگان یزدانی؛ فریبا حافظی؛ پروین احتشام زاده؛ زهرا دشت بزرگی


اثربخشی آموزش ابراز وجود بر جرأت‌ورزی وحل مسألۀ اجتماعی دانش‌آموزان پسر قربانی قلدری

دوره 16، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 93-107

10.22051/psy.2021.30461.2165

محمد محمدی؛ ابوالفضل فرید؛ رامین حبیبی کلیبر؛ جواد مصرآبادی


اثربخشی آموزش رویکرد کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور بر سرزندگی و تاب‌آوری دانش‌آموزان معلول جسمی حرکتی

دوره 16، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 161-177

10.22051/psy.2021.30999.2208

مهرنوش اخوت؛ شکوفه متقی؛ فاطمه بهجتی اردکانی؛ زبیده دهقان منشادی