موضوعات = مداخلات روان درمانی
تعداد مقالات: 75
1. اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده (ISTDP) بر کاهش نارسایی هیجانی زنان متقاضی طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1397

10.22051/psy.2018.21331.1690

شهرام مامی؛ افشین صفرنیا؛ لیلی تردست؛ بیتا عباسی


2. اثربخشی گروه درمانی با رویکرد تحلیل ارتباط متقابل (TA) بر کاهش گرایش به روابط فرازناشویی افراد معتاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1397

10.22051/psy.2018.18605.1550

شهرام مامی؛ زینب السادات حسینی


3. کارآیی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابعاد تحمل آشفتگی بیماران مبتلا به صرع با پیگیری سه ماهه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1398

10.22051/psy.2019.21662.1707

عزت اله قدمپور؛ لیلا حیدریانی؛ فرناز رادمهر


4. اثربخشی طرحواره درمانی بر تاب‌آوری روان شناختی و توانمندی اجتماعی دانش‌آموزان با نشانه‌های افسردگی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 73-90

10.22051/psy.2019.23724.1808

فاطمه رهبر کرباسدهی؛ عباس ابوالقاسمی؛ ابراهیم رهبر کرباسدهی


5. مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک و ذهن آگاهی در بهبود کارکرد اجرایی برنامه‌ریزی دانشجویان ورزشکار

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 125-140

10.22051/psy.2019.22099.1725

زهرا کرمانی مامازندی؛ محمد علی محمدی فر؛ سیاوش طالع پسند؛ محمود نجفی


6. تاثیر آموزش جایگزین پرخاشگری بر تکانشگری و راهبردهای شناختی مثبت و منفی تنظیم هیجان در پسران نوجوان بزهکار

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 93-110

10.22051/psy.2019.24949.1854

سعید محمودی نیا؛ مژگان سپاه منصور؛ سوزان امامی پور؛ فریبا حسنی


8. اثربخشی گروه‌درمانی به شیوه مهرورزی به خود بر شکوفایی زنان یائسه -1866

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 111-126

10.22051/psy.2019.25145.1866

عاطفه دولت آبادی؛ فروغ جعفری؛ رزیتا ذبیحی


9. تأثیر آموزش ذهن مشفق بر افسردگی و نشخوارخشم دانشجویان دارای نشانگان افسردگی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 7-24

10.22051/psy.2019.23565.1799

یاسمن سواری؛ حسین محققی؛ مصیب یارمحمدی واصل؛ مهرنوش اثباتی


11. اثربخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد با شفقت‌ بر نگرانی و نشخوار فکری زنان مطلقه

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 41-60

10.22051/psy.2019.23046.1777

فاطمه تبریزی؛ محمد قمری؛ کیومرث فرحبخش؛ سعیده بزازیان


16. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تغییر سطح خوددلسوزی و تنظیم هیجانی در زوجین مبتلا به افسردگی

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 113-130

10.22051/psy.2018.15706.1425

عزت اله قدم پور؛ فرزانه رشیدی؛ مهدی یوسف وند؛ بهار عنایتی؛ سبحان ملکی


20. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر مشارکت تحصیلی: نقش واسطه‌ای استرس تحصیلی و فرسودگی تحصیلی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 157-174

10.22051/psy.2019.22600.1749

فرناز طاهری؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ ابوطالب سعادتی شامیر


25. اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده و پرخاشگری زنان با سندرم پیش از قاعدگی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 163-178

10.22051/psy.2018.18095.1529

اسماعیل برزگر؛ اسماعیل زهره ای؛ علیرضا بوستانی پور؛ خدیجه فتوح آبادی؛ شیما ابراهیمی؛ معصومه حسین نیا