کلیدواژه‌ها = اضطراب
تأثیر همگام‌سازی امواج مغزی در باند آلفا برحافظه فعال، آنتی‌ساکاد وسطح اضطراب شرکت‌کنندگان اضطرابی

دوره 19، شماره 3، آذر 1402، صفحه 7-20

10.22051/psy.2023.44257.2812

لیلا مهدیزاده فانید؛ منصور بیرامی؛ حسن صبوری مقدم؛ تورج هاشمی؛ سیامک داداشی


اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر اضطراب، نشخوارفکری و سلامت روان در فرزندان شاهد و ایثارگر

دوره 18، شماره 3، آبان 1401، صفحه 105-118

10.22051/psy.2022.36445.2465

عاطفه قوتی؛ مینا دلربا؛ مسعود آهوان؛ حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف؛ مریم فرنوش


نقش میانجی ناگویی هیجانی و اضطراب ناشی از کرونا در ارتباط بین تاب‌آوری با تعارضات زناشویی

دوره 16، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 143-159

10.22051/psy.2021.33769.2349

علیرضا کاکاوند؛ فرهاد شیرمحمدی؛ عسل جعفری جوزانی؛ سمیرا حاجی امیدی


اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر نیرومندی من و اضطراب در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

دوره 16، شماره 3، آبان 1399، صفحه 39-56

10.22051/psy.2020.29105.2078

مرضیه عروتی عزیز؛ سید ابوالقاسم مهری نژاد؛ کیانوش هاشمیان؛ مهرانگیز پیوسته گر


تأثیر آموزش ابراز وجود بر احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر با اختلال فوبی تلفن همراه

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 91-106

10.22051/psy.2020.27706.1992

بهاره جانجانی؛ سما جدیدی؛ محبوبه وحیدی فرد؛ آمنه تاجی پور؛ مرجان عموخلیلی


بررسی اثربخشی موسیقی درمانی سنتی ایرانی بر افسردگی، اضطراب و پرخاشگری بیماران مبتلا به نشانگان پیش از قاعدگی

دوره 15، شماره 3، آبان 1398، صفحه 55-72

10.22051/psy.2019.27794.1998

مریم زادباقر صیقلانی؛ بهروز بیرشک؛ کیانوش هاشمیان؛ مالک میرهاشمی


تاثیر آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برمیزان اضطراب وپرخاشگری افراد مبتلا به حمله هراس

دوره 13، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 141-156

10.22051/psy.2017.10338.1258

حسین ابراهیمی مقدم؛ طیبه مالمیر؛ فریبا رحمانی؛ زهرا رمضان علیزاده


اثربخشی موسیقی‌درمانی بر اضطراب و افسردگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS)

دوره 11، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 7-22

10.22051/psy.2016.2172

مریم زادباقرصیقلانی؛ بهروز بیرشک؛ علی زاده محمدی


اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر اضطراب زنان

دوره 10، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 73-88

10.22051/psy.2014.1773

احمد اعتمادی؛ فریبا نصیرنژاد؛ هادی اسمخانی اکبری نژاد


بررسی تأثیر هیجان های منفی، بازداری اجتماعی و نقش عامل جنسیت در بروز بیماری کرونری قلب

دوره 4، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 71-86

10.22051/psy.2008.1620

مهدی اکبری؛ مجید محمودعلیلو؛ ناصر اصلان آبادی


بررسی میزان اضطراب و افسردگی در همسران نابارور

دوره 1، شماره 4، مهر 1384، صفحه 119-130

10.22051/psy.2005.1673

پریسا نیلفروشان؛ احمد احمدی؛ محمدرضا عابدی؛ مهدی احمدی