کلیدواژه‌ها = ناگویی هیجانی
نقش میانجی ناگویی هیجانی و اضطراب ناشی از کرونا در ارتباط بین تاب‌آوری با تعارضات زناشویی

دوره 16، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 143-159

10.22051/psy.2021.33769.2349

علیرضا کاکاوند؛ فرهاد شیرمحمدی؛ عسل جعفری جوزانی؛ سمیرا حاجی امیدی


ارتباط بین افسردگی و اعتیاد اینترنتی با میانجی‌گری ناگویی هیجانی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 163-181

10.22051/psy.2017.16072.1446

شیوا عقبایی؛ علیرضا کاکاوند؛ مریم بهرامی هیدچی