نویسنده = علیرضا کاکاوند
رابطه بین ذهن‌آگاهی و تفکر مثبت: نقش میانجی تنظیم هیجانی و شفقت خود

دوره 17، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 183-204

10.22051/psy.2021.36191.2455

زهرا قدیری؛ علیرضا کاکاوند؛ محمدرضا جلالی؛ فرهاد شیرمحمدی


نقش میانجی ناگویی هیجانی و اضطراب ناشی از کرونا در ارتباط بین تاب‌آوری با تعارضات زناشویی

دوره 16، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 143-159

10.22051/psy.2021.33769.2349

علیرضا کاکاوند؛ فرهاد شیرمحمدی؛ عسل جعفری جوزانی؛ سمیرا حاجی امیدی


رابطه آسیب های دوران کودکی و تجارب تجزیه ای با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 23-40

10.22051/psy.2018.17767.1509

سیده منصوره حکاک؛ شکوفه کاظمی؛ علیرضا کاکاوند


ارتباط بین افسردگی و اعتیاد اینترنتی با میانجی‌گری ناگویی هیجانی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 163-181

10.22051/psy.2017.16072.1446

شیوا عقبایی؛ علیرضا کاکاوند؛ مریم بهرامی هیدچی


نقش میانجی تفکر ارجاعی در ارتباط بین کمال‌گرایی و اضطراب اجتماعی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 107-128

10.22051/psy.2016.2388

فرهاد شیرمحمدی؛ علیرضا کاکاوند؛ میثم صادقی؛ راضیه جعفری جوزانی


رابطه بین کمال‌گرایی مادران با خودکارآمدی و خوش‌بینی در دختران

دوره 9، شماره 3، آبان 1392، صفحه 125-152

10.22051/psy.2013.1754

عصمت دانش؛ مینا شمشیری؛ علیرضا کاکاوند؛ علیرضا سلیمی نیا